ESmedo – Traduccions i Serveis Lingüístics us ajuda a globalitzar el vostre negoci

Disposem dels mitjans tècnics més avençats i dels professionals millor qualificats per traduir simultàniament el mateix documents a diversos idiomes: amb rigor i rapidesa. Les traduccions a diversos idiomes s’assignen a un equip lingüistes experts, entre traductors i revisors, supervisats per un gestor de projectes. El  responsable de coordinar les traduccions s’encarrega de trobar als traductors idonis i que es compleixin tots
els requisits lingüístics i de format. El coordinador de projectes de traducció estarà sempre a la seva disposició per solucionar els seus dubtes i garantir el lliurament dintre de termini acordat.

ESmedo selecciona els millors especialistes i forma un equip multilingüe de traductors amb experiències en el camp d'especialització sobre el què tracti el document. Una eina imprescindible per gestionar un procés tan complex com els projectes multilingües, és l'exclusiu sistema de gestió de traduccions OTM.

Daniel Jordà Tormo – Traductor jurat d’anglès
Traductor jurídic d’anglès, alemany, italià, castellà i català

Daniel Jordà es dedica a la traducció de documents jurídics, econòmics i administratius. A banda de realitzar traduccions en les seves combinacions lingüístiques, està especialitzat en gestió de projecte i s’encarrega de la selecció de traductors.

TRAJECTORIA PROFESSIONAL:

  • Llicenciat en Traducció i Interpretació: Universitat Jaume I (Castelló de la Plana)
  • Traductor jurat habilitat pel Ministeri d’Afers Exteriors
  • Llicenciatura en Dret a distància a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Membre de la xarxa de proveïdors lingüístics QTN (Quality Translation Network)
  • Membre d’APTIC (Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya)
  • Membre d’ASETRAD (Associació Espanyola de Traductors, Correctors i Intèrprets)
  • Membre de ATIJC (Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya)
  • Curs de postgrau en traducció jurídica anglès-espanyol (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Certifica Superior d’Anglès a la Universitat de Cambridge
  • Certificat Superior d’Alemany del Goethe Institut (Kleines Deutsches Sprachdiplom)